Hướng dẫn học lệnh Mạch công tắc điều khiển từ xa 12 cổng

* Xóa điều khiển:

-Bấm giữ nút Set 6 giây à Còi buzz 6 lần à Xóa điều khiển

* Học lệnh điều khiển:

-Bấm giữ nút Set 3 giây à Còi buzz dài à nhả Set à bấm 1 phím trên điều khiển à Còi buzz 3 lần à Ok

+, Bấm phím số 1: à12 cổng ở chế độ không tự giữ

+, Bấm phím số 2 hoặc 9: à 12 cổng ở chế độ tự giữ nhưng đảo từng cặp.

Ví Dụ: Bấm 1 à Rơ le 1 đóng, rơ le 2 nhả

Bấm 2 à Rơle 1 nhả, rơ le 2 đóng

Bấm 3 à Rơle 3 đóng, rơ le 4 nhả

Bấm 4 à Rơle 3 nhả, rơ le 4 đóng

+, Bấm phím 3:  à12 cổng ở chế độ tự giữ

+, Bấm phím 4: àCổng 1 đến 6 ở chế độ không tự giữ

àCổng 7 đến cổng 12 ở chế độ tự giữ

+,  Bấm phím 5: àCổng 1 đến 10 ở chế độ không tự giữ

àCổng 11 và 12 ở chế độ tự giữ đảo nhau

àBấm 11àcổng 11 đóng, cổng 12 nhả

àBấm 12 à cổng 11 nhả, cổng 12 đóng

+, Bấm phím 6:à Cổng 1 đến 4 và cồng 7 đến 12 ở chế độ không tự giữ

  • Cổng 5 và 6 ở chế độ tự giữ đảo nhau

+, Bấm phím 7: à Cổng 1 đến 10 ở chế độ tự giữ

àCổng 11 và 12 ở chế độ không tự giữ

+, Bấm phím 8:àCổng 1 đến 8 ở chế độ không tự giữ
àCổng 9 đến cổng 12 ở chế độ tự giữ đảo nhau

+, Bấm phím 9:à Giống bấm 2

+, Bấm phím 10, 11, 12à không có tác dụng gì

Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x

Chức này cần phải cài thêm App Wishlist

x